Erhvervspsykologisk Udvikling

Lotte Lykkegaard Laursen

 

Erhvervspsykologisk

Udvikling

Jeg tilbyder erhvervspsykologiske konsulentydelser, sparring

og facilitering

 

 

Som erhvervspsykologisk konsulent kommer jeg aldrig med svarene på forhånd. Jeg tror på, at vi skaber de bedste løsninger SAMMEN. Derfor har jeg ingen færdige hyldevarer. Jeg udvikler løsninger i samarbejde med jer, udfra jeres organisatoriske kontekst, jeres strategiske intentioner, unikke dynamikker og aktuelle behov 

 

 

EKSEMPLER PÅ OPGAVER

 

Temadag

 

Den gode historie i Næstved Sundhedscenter

Næstved Sundhedscenter arbejder for at støtte alle borgere i Næstved i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Jeg har understøttet arbejdet med en temadag med fokus på organisations- medlemmernes faglige og personlige bidrag til den fælles opgave i Sundheds-centeret og på det gode samarbejde med borgerne. 

 

Foredrag om bogen

 

Tillidsskabende ledelse 

I dette foredrag for Rotary satte jeg fokus på hvordan man kan skabe en tillids-revolution i offentlige organisationer - ved at skabe bevægelser væk fra bureaukrati og kontrol og henimod tillidsskabende ledelse og samarbejde ved at skabe plads til mere menneske og mindre system i organisationerne.

 

Diplommodul

 

Facilitering af frivillige

I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon har jeg udviklet og afholdt det skræddersyede uddannelses-forløb: 'Facilitering af frivillige' med fokus på at styrke opgaveløsningen og udvikle praksis ved at forbedre kommunikationen, koordineringen og kvaliteten af samarbejdet med frivillige i landets kommuner.

Digitalt trivselsværktøj

 

Bloomsights

 

Sammen med tre andre skole- ildsjæle har jeg udviklet et trivselsfremmende online-værktøj, der understøtter og styrker lærernes kontinuerlige arbejde med at fremme stærke, inkluderende børne-fællesskaber, styrke lærer-elev-relationerne og øge trivslen på skolerne i Danmark og USA. 

Læs mere her:

Ledelsesudvikling

 

Wellbeing Workshop

 

Mange ledere kræver mere og mere af sig selv, og er villige til at arbejde hårdere og ofre mere for at nå deres mål.

Prisen er ofte et arbejdsliv, hvor balancen halter og en oplevelse af frustration, stigende arbejdspres og at skulle knokle sig til resultaterne. Denne workshop havde fokus på at finde tilbage til overskuddet og opnå en bedre balance -  samtidigt med at kunne indfri sine egne mål og ambitioner som leder.

JEG ARBEJDER MED

 

Organisationsudvikling

Jeg designer udviklingsprojekter for alle størrelse virksomheder på tværs af brancher og kan hjælpe jer med både koncept, procesdesign og afholdelse af udviklingsforløb og projekter 

 

Jeg har bred erfaring med at lave  organisationsudviklingsforløb eksempelvis i forhold til at øge: 'Social kapital', 'Relationel koordinering','Tillid og Samarbejde' og skabe bedre 'Forandringspraksis'.

Ledersparring 

Jeg tilbyder ledersparring, der skaber klarhed, øget forståelse og handlekraft i forhold til de udfordringer,  du som leder oplever i din hverdag

 

Ledersparring har typisk fokus på at skabe bevægelse i oplevelsen af fastlåsthed. Sammen undersøger vi hvad der er på spil i de udfordrende situationer i dit lederskab. Gennem dialog, refleksion og øget forståelse af dine udfordringer - ofte nogle af de mest grundlæggende aspekter ved det at være menneske - opnår du større klarhed, overskud og balance samt nye indsigter, der kan hjælpe dig til at finde nye veje frem i en ofte kompleks organisatorisk praksis.

  Foredrag, seminarer,     

  workshops & temadage

   Jeg holder oplæg og workshops om:

 

 • Tillidsskabende ledelse og samarbejde
 • Relationel Velfærd
 • Vellykket forandringspraksis
 • Ledelse som relationel praksis
 • Succes i samarbejde og relationer
 • Skab organisatoriske rammer der forløser arbejdsglæde, innovtion & ubesværet præstation
 • At finde tilbage til overskud og trivsel
 • Psychology of Mind


        - og en lang række andre emner inden for

        det erhvervspsykologiske felt.

Facilitering

Jeg faciliterer professionelle ledernetværk, organisatoriske processer og forandringsprojekter

 

Som facilitator er det min fornemste opgave at skabe de bedste rammer for, at deltagerne sætter sig selv, deres viden og erfaringer i spil. Samtidig sikrer jeg, at deltagerne bliver tilpas udfordret og inspireret, så de også tænker nye tanker og genererer nye perspektiver, der hjælper processen og nye løsninger godt på vej. 

 

Skræddersyede  

ledelsesudviklingsforløb

Med udgangspunkt i jeres ønsker, behov og jeres særlige kendskab til organisationen designer jeg forløb, der skaber den udvikling eller forandring, der er vigtig for jer

 

Jeg har tidligere skabt ledelsesudviklingsforløb som:

       

        'Tillidsskabende ledelse'

        'Den sundeste ledelse'

        'Ledelse i og af forandring'

Faglig 3P netværk

I 2020 udbydes et fagligt netværk med fokus på menneskelig adfærd og samspil i arbejdslivet


Netværket er designet til dig der er bekendt med Psychology of Mind/De Tre Principper og ønsker at fordybe din forståelse, få løbende sparring, få nye perspektiver og ny indsigt i menneskets mentale design i et professionelt perspektiv.  

På netværksmøderne vil der blive sat fokus på tematikker som: 

 • Gentænkning af principperne for motivation,  engagement, trivsel og high performance
 • Synergi og Samarbejde – hvad der på spil?
 • Ledelse af potentialer
 • Strategi i et 3p perspektiv
 • Facilitering af processer og forandring inside out
 • Hvordan man vender tilbage til ro, klarhed og overskud, når balancen er tiltet


Læs mere om det faglige 3P netværk her: 

JEG SAMARBEJDER BL.A MED:

 

Kontakt

 

Lotte Lykkegaard Laursen

(+45) 93 93 25 70

mail@lottelykkegaardlaursen.dk