Om Lotte Lykkegaard Laursen

 

Om

 

"Jeg har en særlig viden om - og interesse for det, der sker i og mellem mennesker" 

 

JEG FACILITERER FORANDRINGER OG NY INDSIGT 

 

Jeg bidrager der, hvor de organisatoriske processer og udfordringer har noget at gøre med mennesker. Der, hvor det er afgørende for kvaliteten af processer, produkter og ydelser, at der er et godt samarbejde, god videndeling, gensidig tillid, høj grad af medansvar og engagement. 

 

Øget indsigt i mennerskers adfærd og samspil giver ofte afsæt for at finde nye veje frem i en ofte kompleks organisatorisk praksis og sætter organisationer i stand til at lykkes bedre. 

 

Jeg bidrager med at sætte de menneskelige ressourcer bedre i spil i jeres organisation og øge kvaliteten af jeres samarbejde og kollektive handlekraft.
Så I sammen kan skabe de bedste resultater på bundlinjen.

“For første gang - siden industrialderens tidligere år, er den eneste måde, vi kan skabe organisationer og virksomheder, der er skabt til fremtiden, at skabe dem, så de er bygget til mennesker. Det er din mulighed - at udvikle det 21. århundredes ledelsesmodel, der i høj grad anerkender, understøtter og nærer menneskeligt initiativ, kreativitet og passion. Det er de essentielle ingredienser, hvis vi vil have forretningsmæssig succes i det nye årtusinde.

(Hamel 2012)

 

Min baggrund

 

Jeg er selvstændig konsulent med en kandidatgrad i pædagogisk psykologi med speciale i erhvervspsykologi. 

 

Jeg er en aktiv foredragsholder, organisationsudvikler og relationsskaber. Jeg faciliterer bl.a. professionelle ledernetværk og skriver artikler og bøger om 'Tillidsskabende ledelse & samarbejde' og Psychology of mind.

 

Mine kernekompetencer er:

 

  • Ledelses- og organisationsudvikling
  • Organisationskultur og kulturændring
  • Ledelse i og af forandring
  • Facilitering af professionelle netværk og organisatoriske processer
  • Samarbejde, mental sundhed og trivsel
  • Psychology of mind
  • Ledersparring

 

I mit konsulentarbejde trækker jeg på inspiration fra kompleksitetsteori, social konstruktionisme, insideout paradigmet og systemiske idéer.

Jeg er efteruddannet indenfor: procesfacilitering, konsulentens essentielle færdigheder, coaching og en lang række psykometriske værktøjer.

Herudover har jeg taget 3P instituttets 1-årige practitioner training i Psychology of Mind.

 

Nøglen til vellykkede forandringer

Nøglen til positive forandringer ligger i at forstå det der sker i og mellem mennesker  

 

Jeg tror på, at nøglen til bedre ledelse, samarbejde, forandrings kapasitet og arbejdsglæde ligger i at forstå og anerkende det, der sker i og mellem mennesker. 

 

Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på at arbejde med det, jeg holder allermest af:

 

At øge kvaliteten af sammenholdet, samarbejdet og de menneskelige relationer på arbejdspladserne.

 

Derfor har jeg været med til at 'skubbe på' bevægelser som: 'Tillidsskabende ledelse og samarbejde' i offentlige organisationer, 'Relationel Velfærd' på den nationale dagsorden og 'Mental wellbeing & innate resilience i schools across the world' på den internationale dagsorden.

Det hele peger i samme retning:

Mod at sætte det menneskelige potentiale mere fri - og bygge bro mellem mennesker og skabe stærke fællesskaber, der skaber kollektiv handlekraft, gode (arbejds-)liv og ekstraordinære resultater - SAMMEN.

 

Tilsammen understøtter disse bevægelser min store passion for at øge kvaliteten af den relationelle velfærd - og det vil jeg gerne kæmpe for og lægge hjerteblod i - både i mit professionelle arbejde og gennem mit aktive medborgerskab. 

 

 

Kærligst

Lotte Lykkegaard Laursen

 

Udgivelser

Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer
-inspiration fra praksis

Bogen ”Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer” taler ind i debatten om tillidsrevolutionen, som flytter fokus fra kontrol til tillid, fra teknologi og bureaukratisering og til at sætte mennesker, medarbejdere, ledere, borgere og patienter i centrum.

 

Bogen formidler erfaringerne fra det ambitiøse projekt: 'Tillid & Samabejde' i Region Sjælland:

 

Siden 2014 har over 5500 ledere og medarbejdere arbejdet målrettet med en lang række konkrete tillidsfremmende udviklings- projekter og udfordringer for at styrke tilliden i deres samarbejde om opgaveløsningen. Herunder har 400 ledere deltaget på ledelsesudviklingsforløb om Tillidsskabende ledelse.

 

Bogen giver et unikt indblik i dette tillidsfremmende arbejde som både beskrives fra et teoretisk og et praktisk perspektiv og indeholder bidrag fra ledere på alle ledelses-niveauer på tværs af fag og fra konsulenter, der har været med i projektet.

 

Formålet er at inspirere andre, der har mod på at skabe et kvalificeret afsæt for et samarbejde om at øge kvaliteten af samspillet mellem de mennesker, der skaber resultaterne i den offentlige sektor.

 

"Tillidsskabende ledelse handler om at mindske afstanden

mellem mennesker, så de kan løse de store udfordringer sammen"

LIVET HAR DIG

-Seksten fortællinger om vejen fra styring og kontrol til nærvær og trivsel

Hvordan lever vi et godt liv i en tid hvor kompleksiteten stiger, hvor vi kræver mere og mere af os selv og
hinanden? I en tid hvor 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag. Hvordan bliver vi venner med alt det, der dagligt strømmer ind i vores bevidsthed?

Det virker logisk, at der tilbydes en mangfoldighed af
redskaber, teknikker og terapier, som lærer os at håndtere, styre og kontrollere de daglige udfordringer. Problemet er bare, at de ikke er særligt hjælpsomme.


Denne bog er ikke endnu en ‘selvhjælpsbog’. Her bliver der ikke ordineret nye værktøjer, nye
teknikker, eller noget som skal fikse det hul, vi nogle gange oplever i vores liv. Tværtimod, så er bogen en slags modgift mod vores konstante søgen efter den rette recept på
hvordan, vi bliver hele. Den tager et nyt og grundlæggende anderledes udgangspunkt;

Vi er allesammen allerede hele,
- inde under en uskyldig misforståelse af, hvordan vores sind
fungerer.


Bogen bygger på en ny psykologisk

forståelse af vores sinds natur kaldet Psychology of mind, Innate Health, The Three Principles eller på dansk: De Tre Principper. 

Læs mere og bestil bogen her:

 

Kontakt

 

Lotte Lykkegaard Laursen

(+45) 93 93 25 70

mail@lottelykkegaardlaursen.dk